DrukPrzelewu.net

Generator druku polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej online

Import danych z pliku do generatora druków przelewu

System pozwala na generowanie wielu druków wpłaty. Każdy druk jest generowany na oddzielnej stronie. Struktura pliku oraz opis znajduje się tutaj. (Przykład pliku z wieloma danymi: dane.txt)
Zawartość pola wykorzystywana jest w foto wpłacie w celu identyfikacji odbiorcy.
W przypadku gdy druk nie mieści się w obszarze wydruku niezbędne jest włączenie funkcji skalującej w programie odczytującym pliki PDF.
Limit importowanego pliku wynosi 40 rekordów!

Kontakt

Jeżeli masz jakieś pytania, sugestie lub znalazłeś błąd napisz do nas na adres kontakt@drukprzelewu.net.